DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG

CHU KỲ 1: TỪ NGÀY 15/10/2019 – 14/11/2019   
STT THUÊ BAO SỐ ĐIỂM LOẠI GIẢI   GIẢI THƯỞNG GIÁ TRỊ GHI CHÚ
1 8485***2706 3870 GIẢI ĐẶC BIỆT CHU KỲ điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A6+  4.490.000 vnđ  
2 8491***6855 800 GIẢI NHẤT CHU KỲ 01 Thẻ cào điện thoại mạng VinaPhone trị giá 500.000 đồng  500.000 vnđ  
3 8491***9955 760 GIẢI NHÌ CHU KỲ 01 thẻ cào điện thoại mạng VinaPhone trị giá 200.000 đồng   200.000 vnđ   
4 8486***3470 700 GIẢI NHÌ CHU KỲ 01 thẻ cào điện thoại mạng VinaPhone trị giá 200.000 đồng   200.000 vnđ   
5 8482***1420 600 GIẢI BA CHU KỲ 01 thẻ cào điện thoại mạng VinaPhone trị giá 100.000 đồng   100.000 vnđ   
6 8438***4107 560 GIẢI BA CHU KỲ 01 thẻ cào điện thoại mạng VinaPhone trị giá 100.000 đồng   100.000 vnđ   
7 8482***1339 550 GIẢI BA CHU KỲ 01 thẻ cào điện thoại mạng VinaPhone trị giá 100.000 đồng   100.000 vnđ   
             
             
CHU KỲ 2: TỪ NGÀY15/11/2019 – 15/12/2019 
STT THUÊ BAO SỐ ĐIỂM LOẠI GIẢI   GIẢI THƯỞNG GIÁ TRỊ GHI CHÚ
1 8481***5569 2310 GIẢI ĐẶC BIỆT CHU KỲ điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A6+  4.490.000 vnđ  
2 8494***7171 2060 GIẢI NHẤT CHU KỲ 01 Thẻ cào điện thoại mạng VinaPhone trị giá 500.000 đồng  500.000 vnđ  
3 8488***3207 1690 GIẢI NHÌ CHU KỲ 01 thẻ cào điện thoại mạng VinaPhone trị giá 200.000 đồng   200.000 vnđ   
4 8491***6168 1180 GIẢI NHÌ CHU KỲ 01 thẻ cào điện thoại mạng VinaPhone trị giá 200.000 đồng   200.000 vnđ   
5 8491***0605 920 GIẢI BA CHU KỲ 01 thẻ cào điện thoại mạng VinaPhone trị giá 100.000 đồng   100.000 vnđ   
6 8491***3995 830 GIẢI BA CHU KỲ 01 thẻ cào điện thoại mạng VinaPhone trị giá 100.000 đồng   100.000 vnđ   
7 8494***0112 710 GIẢI BA CHU KỲ 01 thẻ cào điện thoại mạng VinaPhone trị giá 100.000 đồng   100.000 vnđ   
             
             
CHU KỲ 3: TỪ NGÀY 15/12/2019 – 12/01/2020 
STT THUÊ BAO SỐ ĐIỂM LOẠI GIẢI   GIẢI THƯỞNG GIÁ TRỊ GHI CHÚ
1 8488***6361 1690 GIẢI ĐẶC BIỆT CHU KỲ điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A6+  4.490.000 vnđ  
2 8485***5889 1170 GIẢI NHẤT CHU KỲ 01 Thẻ cào điện thoại mạng VinaPhone trị giá 500.000 đồng  500.000 vnđ  
3 8491***5768 1030 GIẢI NHÌ CHU KỲ 01 thẻ cào điện thoại mạng VinaPhone trị giá 200.000 đồng   200.000 vnđ   
4 8484***6666 900 GIẢI NHÌ CHU KỲ 01 thẻ cào điện thoại mạng VinaPhone trị giá 200.000 đồng   200.000 vnđ   
5 8494***6996 800 GIẢI BA CHU KỲ 01 thẻ cào điện thoại mạng VinaPhone trị giá 100.000 đồng   100.000 vnđ   
6 8481***5569 740 GIẢI BA CHU KỲ 01 thẻ cào điện thoại mạng VinaPhone trị giá 100.000 đồng   100.000 vnđ   
7 8485***6868 710 GIẢI BA CHU KỲ 01 thẻ cào điện thoại mạng VinaPhone trị giá 100.000 đồng   100.000 vnđ   
             
GIẢI CHUNG CUỘC : TỪ NGÀY 15/10/2019 ĐẾN 12/01/2020
STT THUÊ BAO SỐ ĐIỂM LOẠI GIẢI   GIẢI THƯỞNG GIÁ TRỊ GHI CHÚ
1 8485***2706 3870 GIẢI ĐẶC BIỆT CHU KỲ Giải Chung cuộc trị giá 10.000.000 đồng tiền mặt  10.000.000 vnđ