ĐĂNG KÝ

Đăng ký/hủy qua SMS

Khách hàng nhắn tin theo cú pháp đăng ký/hủy gửi tới đầu số 1040 với cú pháp như sau:

Tên góiCú pháp đăng kýCú pháp HủyĐầu số
Gói Thông MinhTM, hoặc TM1, đến TM9HUY TM1040
Gói Vui VẻVVHUY VV1040
Gói May MắnMMHUY MM1040